มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo โครงการ SMP

กุมภาพันธ์ 05, 2561

        วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลพร้อ...

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลการตัดสินประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โลโก้ โครงการ SMP

มกราคม 16, 2561

        ตามที่ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประกาศเชิญชวน นักเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายโค...

อ่านเพิ่มเติม »

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โลโก้ (LOGO) โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)

พฤศจิกายน 26, 2560

  โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ขอเชิญนักเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP 9 โรง...

อ่านเพิ่มเติม »

แนะนำเว็บบล็อกสำหรับนักเรียนโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตุลาคม 17, 2560

เว็บบล็อกนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลีี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathe...

อ่านเพิ่มเติม »