ไปไหน?ไม่สนุกเท่าที่นี้?ทัศนศึกษาที่กรุงเทพ Top 5 ม. 6 จาก 6 โรงเรียนในเครือข่าย                ไปไหน? ไม่สนุกเท่าที่นี้?
       一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
ดิฉัน นางสาวบาซีเราะห์ เจ๊ะมูดอ

นักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ Science and Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 1

จากโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์(บาลอ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――


ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science and Mathematics Program (SMP) และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับการทำงานของคนที่เรียนจบทางด้านสายวิทย์ การทำงานของนักวิทย์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าทำงานแบบใด การจัดโครงการทำให้เราได้สัมผัลกับการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เข้าใจการทำงานอย่างแท้จริง อย่าง "สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)" ก่อนที่เราจะไปก็คิดน่ะว่า สถาบันนี้มีไว้เพื่ออะไร?? ในใจก็คิดว่าสถาบันที่น่าจะสร้างระเบิดอะไร?? ทำนองนั้นแหล่ะ. พอได้มาเรียนเรียนรู้ ได้มาพบกับคนที่ทำงานที่นั้น อ๋อ แบบนี้เอง!!!! คิดผิดตั้งนาน.......ได้มารู้ความจริงก็วันนี้ นี่แหล่ะ!!!! อย่างสำนักงานนี้"สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ" แค่ได้ยินชื่อก็คิดไปไกลแล้ว น่ากลัว อันตรายอะไรแบบนั้น แต่มันไม่เป็นจริงอย่างที่คิด.


หลังจาก "สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ" วันต่อมาก็พาไปที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) และ “ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จํากัด YAKULT THAI” การไปทัศนศึกษาดูงาน เพื่อทราบถึงแหล่งงานที่รองรับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงการเลือกเรียนเพื่อเข้าทำงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและค้นหาตัวตนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจัดโครงการนี้ มีประโยชน์ต่อนักเรียนที่กำลังสับสนในการตัดสินใจของตัวเอง และการจัดโครงการจัดเป็นมาก เพราะ 1-2 วัน เป็นการไปดูงานทั้งหมด ส่วนวันที่3 เป็นการเปิดโลกให้นักเรียนทุกคน ปล่อยให้นักเรียนเล่นเต็มที และส่วนกลางคืนพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่เขียนทั้งหมดนี้ ก็แค่จะบอกว่าสถานที่ที่ชอบและประทับใจ ตอบได้เลยว่าชอบทั้งหมดที่ได้ไปทัศนศึกษาดูงาน แต่ที่ชอบที่สุดก็คือ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)


บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) เป็นการดูงานที่หลากหลายการทำงาน ได้สัมผัลกับการทำงานหลายด้าน ได้เรียนรู้หลากหลายอาชีพ สาขา ได้เรียนรู้ว่าทำไม?ต้องมีด้วย!!!! ห้องปฏิบัติการนี่ิิิ ได้เห็นความสำคัญของห้องปฏิบัติการ ซึ่งคิดได้ว่าหลายคนอาจไม่รู้ว่าหน่วยงานนี้มี เพราะการทำงานนี้เป็นการทำงานที่บอกได้ว่า การทำงานแบบปิดทองหลังพระ


一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一


การจัดโครงการทัศนศึกษาในครั้งนี้ มีความสุข สนุก ได้ความรู้มากมาย ได้ประสบการณ์หลายด้าน และประทับใจทุกสถานที่ที่ได้ไปศึกษา และขอให้จัดโครงการทัศนศึกษานี้ต่อไป เพื่อให้น้องๆมีแรงบันดาลใจใน การเรียน การสอบ และก็เพื่อให้น้องค้นหาตัวเอง ความชอบ ความถนัด ของน้องๆ


สุดท้ายนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science and Mathematics Program (SMP) ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นักวิทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้นักเรียนที่ไปทัศนศึกษา มีความสุข มีประสบการณ์ มีความรู้หลายด้าน และอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น