ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ SMP ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดแข่งขัน โครงการ SMP

  
        ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ SMP รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดแข่งขัน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งเรียงความหัวข้อเรื่อง : SMP โครงการของฉัน และการประกวดแข่งขันสร้างเว็บไซต์ Blogger เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาไทยและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใช้เว็บไซต์เป็นฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว (Portfolio) เผยแพร่บทความข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน 

v การประกวดแข่งขันเรียงความ หัวข้อเรื่อง : SMP โครงการของฉัน
o   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
§  นางสาวลาตีฟะห์ หะยีมุโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
ผลงานนักเรียน https://goo.gl/QVDx8d
o   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
§  นางสาวซูไรดา มูเซะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
ผลงานนักเรียน : https://goo.gl/vmH1vf
o   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
§  นางสาวนูรอาณีซาร์ วาปีโรงเรียนดำรงวิทยา
ผลงานนักเรียน : https://goo.gl/FHZsQ4
o   รางวัลชมเชย ได้แก่
§  นางสาวอามีเนาะ ซาซู โรงเรียนดำรงวิทยา
ผลงานนักเรียน : https://goo.gl/j8acFh  

v การประกวดแข่งขันสร้างเว็บไซต์ Blogger
o   รางวัลชนะเลิศ รับรางวัล ได้แก่
§  นายแวอับดุลบาซิร กาสง โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
ผลงานนักเรียน : https://goo.gl/fFnj7h
o   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับรางวัล ได้แก่
§  นางสาวลาตีฟะห์ หะยีมุ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
ผลงานนักเรียน : https://goo.gl/Prpsc2
o   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับรางวัล ได้แก่
§  นางสาวฮาซาน๊ะ สุไลมัน โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
ผลงานนักเรียน : https://goo.gl/v4nFC9
o   รางวัลชมเชย ได้แก่
§  นายมูหำมัดฮัรฟาน ลาเตะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
ผลงานนักเรียน : https://goo.gl/uugBdn
§  นางสาวบาซีเราะห์ เจ๊ะมูดอ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
ผลงานนักเรียน : https://goo.gl/nM1kHo
§  นางสาวซัยนูน เจ๊ะแว โรงเรียนดำรงวิทยา
                             ผลงานนักเรียน : https://goo.gl/tUjj1X

ไม่มีความคิดเห็น