ประกาศผลการตัดสินประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โลโก้ โครงการ SMP

        ตามที่ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประกาศเชิญชวน นักเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP 9 โรงเรียน เข้าร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โลโก้  ที่ผ่านมานั้น

      บัดนี้ กรรมการได้ดำเนินการตัดสินเป็นที่เรียนบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โลโก้ โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ


  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ 

ผลงานของ นายเนาว์ฟัล  อาแวโด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ 

ผลงานของ นายมารวาน  อีเลาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 
และผลงานของ นางสาวซอบารียะห์  เจะแม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประทีปวิทยา 

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่

ผลงานของนายอัฟฟาน  ยามาสาเร๊ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกการประกวดโลโก้โครงการ SMP ทุกคนนะคะ สำหรับผลงานของนักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกนั้นไม่ต้องเสียใจนะคะ เพราะการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถือว่านักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางความคิดและได้พัฒนาตนเองในระดับหนึ่งแล้ว ขอให้นักเรียนคอยติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่จะตามมาผ่านทางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนโครงการ SMP เพื่อที่นักเรียนจะได้มีโอกาสทดสอบความสามารถของตนเองและพัฒนาศักยภาพต่อไปนะคะ

    ตอบลบ